Aktualności

Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, że w ciągu 2 dni zbiórki darów w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, tj. w dniach 24-25.11.2018 r. wolontariusze sztabu MCPR zebrali łącznie 1810 kg darów, tj.:

 • – 1130 kg żywności długoterminowej,
  – 102 kg słodyczy,
  – 165 kg środków czystości,
  – 413 kg innych darów rzeczowych (300 kg odzieży, 40 kg obuwia, 50 kg zabawek i 23 kg książek, artykułów szkolnych i papierniczych).

W niedzielę w Dniu Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów (25.11.2018 r. ) podczas meczu piłki ręcznej MKS Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu w godz. 15.00 - 18.00 wolontariusze MCPR zbierali dary żywnościowe i słodycze w ramach akcji PDPZ.

Na terenie OSIR w trakcie trwania meczu zebrano ok. 250 kg żywności długoterminowej oraz ok. 120 kg innych darów rzeczowych (odzież, zabawki, książki).

 

Z zebranych produktów żywnościowych zostały przygotowane paczki żywnościowe dla 116 osób i rodzin objętych wsparciem MCPR (na podstawie list sporządzonych przez pracowników socjalnych) – przygotowane paczki zostały w dniu 28.11.2018 r. wydane przez pracowników socjalnych osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Zebrana odzież, obuwie, zabawki zostały przekazane do PCK w Zamościu, gdzie będą wydawane wskazanym przez pracowników socjalnych osobom i rodzinom wymagającym tej formy wsparcia.

W akcji PDPZ udział wzięło łącznie 76 osób, tj: 40 dorosłych wolontariuszy oraz 36 Przyjaciół Akcji PDPZ - dzieci i młodzież z następujących szkół:

 • - Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu – 17 uczniów
  - Szkoła Mundurowa w Zamościu - 9 uczniów
  - Szkoła Społeczna w Zamościu – harcerze ZHP – 5 uczniów |
  - dzieci pracowników MCPR – 5 dzieci.

 

„Świąteczna Zbiórka Żywności” Banku Żywności w Lublinie

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uczestniczyło w „Świątecznej Zbiórce Żywności”, która odbyła się w dniach 30.11-01.12.2018 r.

Nasi wolontariusze przez 2 dni zbierali żywność w 8 sklepach:

- sklep nr 5, ul. Nowy Rynek 7,
- sklep nr 10, ul. Reja 12,
- sklep nr 14, ul. Świętego Piątka 44,
- sklep nr 39, ul. Lipska 26,
- sklep nr 34, ul. Bohaterów Monte Cassino 6
- „Biedronka” ul. Lwowska 35,
- „Biedronka” ul. Lipska 40A,
- „Biedronka” ul. J. Zamoyskiego 6.

Podczas „Świątecznej Zbiórki Żywności” łącznie zebrano 1402,14 zł. kg żywności:

W zbiórce żywności uczestniczyło 112 osób, w tym:

Liczba wolontariuszy dorosłych: 40
Liczba dzieci i młodzieży: 73

 • - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu – 29 uczniów,
  - Szkoła „Ekonomik” – 29 uczniów
  - Liceum Plastyczne – 12 uczniów
  - dzieci pracowników MCPR – 3 dzieci

Z zebranych darów w ramach „Świątecznej Zbiórki Żywności” Banku Żywności przygotowano 102 paczki żywnościowe, które zostaną przekazane osobom i rodzinom objętym wsparciem MCPR na podstawie list sporządzonych przez pracowników socjalnych.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie składa serdeczne podziękowania wszystkim Wolontariuszom i osobom przekazującym dary w ramach Akcji PDPZ oraz podczas „Świątecznej Zbiórki Żywności”.

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich firm i instytucji, które wzięły udział w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, tj.:

– Pani Prezes PSS Społem w Zamościu za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki na terenie sklepów PSS Społem w Zamościu oraz kierownikom i pracownikom poszczególnych sklepów za życzliwość i zaangażowanie w zbiórce darów,

– Prezesowi MZK w Zamościu oraz pracownikom MZK za włączenie się w akcję informacyjną, udostępnienie samochodu na akcję i zbiórkę Banku Żywności oraz osobiste zaangażowanie przy segregacji zebranej żywności.

– Prezesowi PGK w Zamościu oraz pracownikom PGK za udostępnienie samochodu na akcję i zbiórkę Banku Żywności oraz osobiste zaangażowanie przy segregacji zebranej żywności,

– Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - za udostępnienie samochodu na akcję,

– Firmie INFOTECH w Zamościu - za udostępnienie samochodu na akcję,

– Kierownikowi Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu - za udostępnienie samochodu na akcję i osobiste zaangażowanie w zbiórce darów, – Straży Miejskiej w Zamościu - za udostępnienie samochodów na akcję,

– Pogotowiu Ratunkowemu w Zamościu - za udostępnienie samochodu na akcję,

– Straży Pożarnej w Zamościu - za udostępnienie samochodów na akcję,

– PGE Dystrybucja o. Zamość - za udostępnienie samochodów na akcję,

– Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu - za udostępnienie samochodów na akcję,

– Firmie BETA z Szewni Dolnej za bezpłatne przekazanie mydła,

– Firmie Tek-Fol z Sitańca – za bezpłatne przekazanie worków na paczki,

– wszystkim mediom, które brały udział w promocji akcji, tj: Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Radio Eska Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Nowy Kurier Zamojski, Roztocze.net, Życie Zamościa, Zamość online.

Dyrekcja i pracownicy MCPR w Zamościu

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163