Karty parkingowe

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Organem wydającym kartę parkingową staje się Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki. Opłata za wydanie karty wynosi 21 zł.

Karty parkingowe wydane na podstawie przepisów z przed 1 lipca 2014 r. zachowały ważność do dnia określonego jako data ważności karty, ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015  r.

Opłatę za wydanie karty parkingowej
należy wnieść na następujący rachunek bankowy:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (Bank PKO BP S.A.)
KONTO: 60 1020 5356 0000 1202 0060 1674
Opłata za wydanie karty wynosi 21 zł.


Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu
ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość
tel./fax 84 6385246
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK o wydanie karty parkignowej

Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE w siedzibie Zespołu.

Do wniosku należy załączyć: dowód uiszczenia opłaty, aktualne orzecznie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - potwierdzające uprawnienie do uzyskania karty parkingowej oraz aktualne zdjęcie /najlepiej w formacie jak do nowego dowodu osobistego/

OŚWIADCZENIE o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Opłatę za wydanie karty parkingowej należy wnieść na rachunek bankowy:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (Bank PKO BP S.A.)
KONTO: 60 1020 5356 0000 1202 0060 1674
Opłata za wydanie karty wynosi 21 zł.

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163